Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% - ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ >>> ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...


LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Καλό πρόγραμμα, άριστοι στόχοι, ελάχιστα μέσα ()
Τι πρέπει να ξέρετε και να προσέξετε για να έχετε τύχη…

Το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της LEADER, σε κάθε 6ετή προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται όλες)  δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη “διαδρομή” πολυτομεακή ανάπτυξή τους, από «τα κάτω προς τα πάνω».

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER (CLLDCommunity Led Local Development) Μεσσηνίας 2014 – 2020, με τίτλο «ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020», αναμένεται τους αμέσως επόμενους μήνες. Απόσπασμα του προγράμματος είναι πλέον γνωστό και μπορούμε πια να μιλήσουμε (γράψουμε) πολύ συγκεκριμένα και όχι με πληροφορίες, όπως μέχρι πριν από λίγες ημέρες.
Με διάφορες δράσεις το LEADER Μεσσηνίας προβλέπει και την δημιουργία και νέων αλλά και την ενίσχυση υφισταμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτός των δημοσίων επενδύσεων.
Ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ έχει οριστεί ολόκληρη η Μεσσηνία (Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Καλαμάτας, πλην Δ.Κ. Καλαμάτας, Δήμος Μεσσήνης, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δήμος Τριφυλίας.
Ποιες και πόσες θα είναι οι επενδύσεις αυτές, ποιοι δικαιούνται συμμετοχής, πως θα αξιολογηθούν; Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε την «ακατανόητη» για πολλούς τεχνοκρατική γλώσσα, στα πιο βασικά και χρήσιμα σημεία.

ΑΓΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ
Με μόλις 1.675.000 € επιδοτήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες αφορούν στην ίδρυση / δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς:
- Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων,
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις,
- Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών»,
- Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων
- Εστίαση και αναψυχή (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, αναψυκτήρια κλπ)
- Χώροι αναψυχής μέσα στους παραγωγικούς χώρους (βιωματικός τουρισμός, οινοτουρισμός, επισκέψιμα αγροκτήματα)
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, (καταδυτικός τουρισμός , ποδηλατικός κλπ), ταξιδιωτικά γραφεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες των τουριστικών καταλυμάτων (κυρίων και δευτερευόντων), αλλά και εκείνες της Εστίασης – Αναψυχής, καθώς και αυτές των Χώρων Αναψυχής και Εναλλακτικού Τουρισμού. Δηλαδή, πάρα πολλές, με συνήθη μεγάλη ζήτηση, αλλά με συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό υποδράσης, μόλις 3.050.000 €. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιμέρους επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι έως και 600.000 €. Πάνω από αυτό το ποσό όλες οι δαπάνες αφορούν τον επενδυτή.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το χρηματοδοτικό σχήμα της υποδράσης για τον Τουρισμό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα Leader Μεσσηνίας είναι το εξής:
Συνολικός προϋπολογισμός: 3.050.000 €.
Δημόσια δαπάνη (επιδοτήσεις): 1.675.000 €.
Ιδιωτική συμμετοχή (επενδυτών): 1.375.000 €.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με δεδομένα πια απολύτως τα κρίσιμα μεγέθη (συνολικό ποσό επιδοτήσεων για όλες τις υποψήφιες επενδύσεις -και καταλυμάτων και εστίασης και εναλλακτικού τουρισμού- μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτική πρόταση) μπορούμε να υπολογίσουμε πολύ εύκολα τις «τυχερές» προτάσεις, που θα πάρουν τελικά επιδότηση. Εάν υποθέσουμε ότι οι προτάσεις που θα γίνουν θα έχουν προϋπολογισμό (κατά μέσο όρο) 200.000 € (δημιουργία / χτίσιμο εξ αρχής όχι πλέον των 120-150 τ.μ. και υποδομές και περιβάλλων χώρος και εξοπλισμός), τότε θα επιδοτηθούν τελικά 16-17 επενδύσεις.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής / βαθμολόγησης κάθε πρότασης θα είναι (περιληπτικά) 16 (όχι και λίγα):
1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης και πληρότητα ως προς τα βαθμολογούμενα δικαιολογητικά
2. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (ανάλογα με το βαθμό εξασφάλισης των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /  εγκρίσεων / αδειών)
3. Σύσταση φορέα (ανάλογα με το εάν έχει συσταθεί ή όχι ο φορέας που απαιτείται)
4. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
5. Επαγγελματική εμπειρία (προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)
6. Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης
7. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών (στο κριτήριο αυτό ο αγρότης παίρνει άριστα, ο μη αγρότης 0)
8. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας (εάν ο επενδυτής είναι γυναίκα παίρνει παραπάνω μόρια)
9. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας (επενδυτής / ες κάτω των 35 ετών παίρνει/ουν επίσης παραπάνω μόρια)
10. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)
11. Προτεραιότητες υπο-δράσης (πρώτα Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ταξιδιωτικά γραφεία και, μετά, Καταλύματα, εστίαση)
12. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων
13. Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
14. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική (Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο - Παραδοσιακός οικισμός)
15. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
16. Προστασία περιβάλλοντος (Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%)

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σήμερα «τρέχει» (και μέχρι 30/4/2018) πρόγραμμα ΕΣΠΑ για «νέες τουριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό» (με επιλέξιμες δράσεις όπως ουσιαστικά και αυτές του Leader που έρχεται). Όμως το τρέχον πρόγραμμα ζητάει αδιαπραγμάτευτα την ύπαρξη αποδεδειγμένης ίδιας συμμετοχής (υπόλοιπα ατομικών ή και κοινών τραπεζικών λογαριασμών ή/και τραπεζική βεβαίωση περί πρόθεσης δανεισμού ή/και προέγκριση δανείου). Με δεδομένα την οικονομική κρίση, την γενική έλλειψη ρευστότητας και τις «κλειστές» τράπεζες, ενώ υπάρχει αποδεδειγμένο αρχικό ενδιαφέρον, οι περισσότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος… σπάνε επάνω στα… τραπεζικά βράχια.
 Όσον αφορά τώρα στο επερχόμενο πρόγραμμα αγροτουρισμού (το Leader Μεσσηνίας), η δυνατότητα ίδιας συμμετοχής θα βαθμολογείται (με σχετικά πολύ λίγα μόρια, π.χ. 5 στα 100), αλλά θα είναι δυνατό να κατατεθεί πρόταση και με απλή υπεύθυνη δήλωση ότι η ίδια συμμετοχή… θα καταβληθεί. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι απόλυτα σίγουρο ότι, από καιρό, προτρέπει τους… «μη έχοντες και κατέχοντες» ιδία συμμετοχή να… προσπερνούν τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που απαιτούν αποδεδειγμένη ίδια συμμετοχή και να περιμένουν «πως και πως» το επερχόμενο Leader!
Δεν θα πούμε εμείς ότι η μη δυνατότητα ίδιας συμμετοχής είναι… απόλυτα κακό. Σε ένα ανερχόμενο συνεχώς κλάδο, τον τουριστικό, με τα μισά επιδότηση και τα άλλα μισά δάνειο και με δεδομένο ότι η κερδοφορία μπορεί να… επιστρέψει το κεφάλαιο της επένδυσης σε πολύ λίγα χρόνια, ένας «νοικοκύρης» επενδυτής μπορεί να τα καταφέρει, άμα όμως καταφέρει να πάρει το δάνειο… Δεν θα είναι και ο πρώτος…
Όμως, οι δυνατότητες ολοκλήρωσης μιας έστω μικρής επένδυσης χωρίς καμία αρχική συμμετοχή είναι περιορισμένες και οι συνθήκες δύσκολες… Η μοναδική λύση (εάν κάποιος κατορθώσει να περάσει / εγκριθεί η πρόταση του) είναι να είναι «καθαρός», έτσι ώστε να καταφέρει μετά την έγκριση του να προσφύγει σε δανεισμό μιας εγκεκριμένης πλέον επένδυσης που θα έχει και τη δυνατότητα εκχώρησης της επιδότησης σε τράπεζα ή να επιτύχει δανεισμό μέσω ΤΕΠΙΧ με 50% μειωμένο τελικό επιτόκιο και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου… Γίνεται και αυτό, αλλά θέλει αρκετή… τραπεζική τύχη και πάρα πολύ προγραμματισμό και προσοχή…
Εν κατακλείδι, εάν κάποιος αποφασίσει τελικά να ετοιμάσει φάκελο και να καταθέσει επενδυτική πρόταση, θα πρέπει από… χθες να επιλέξει παλιό και έμπειρο σύμβουλο και να αρχίσουν να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την ωρίμανση μιας μελέτης / πρότασης που θα επιτυγχάνει την μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία για να εξαντλήσει και τις δυνατότητες επιτυχίας. Τίποτα άλλο και, κυρίως, κανένας «μπάρμπας» και κανένας «μεσάζοντας» που… «έχει ένα γνωστό που έχει ένα άλλο γνωστό, που…», δεν μπορούν να κάνουν τίποτα! Καλή επιλογή, καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία!


ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ LEADER

·      Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμοι τομείς είναι: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Ξύδι, Γάλα, Αυγά, Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια), Ζωοτροφές, Ελαιούχα Προϊόντα (όπως ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου, εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων - εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά  (όλα συμπεριλαμβανομένων των φραγκόσυκων), Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε μόλις 400.000 €.
·      Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν (π.χ. παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής).
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 400.000 €.
Τα βαθμολογικά κριτήρια (για όλες της δράσεις του leader) είναι ίδια, με πρόσθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση κριτηρίου ενίσχυσης της απασχόλησης, παραγωγής προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου και καινοτομίας.
·      Ενίσχυση της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση (προς μη γεωργικά προϊόντα – μη τρόφιμα), και του εμπορίου.
Ποσοστό της επιδότησης 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 300.000 €.
·      Ενίσχυση επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, με επιδότηση 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 200.000 €. 
·      Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση της Χειροτεχνίας, με επιδότηση έως 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 140.000 €.
   

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (LEADER) ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65% ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (!)


> Έως 65% η επιδότηση για επενδύσεις από το Leader
> Πώς θα ξεκλειδώσετε το μεγαλύτερο ποσοστό
> Ίδια Συμμετοχή ακόμα και με Υπεύθυνη Δήλωση

Για τον μήνα Μάρτιο – το πολύ Απρίλιο 2018, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και μετά από πολλές καθυστερήσεις φαίνεται να οδεύει η πραγματική ενεργοποίηση των νέων τοπικών προγραμμάτων Leader.
Τα πολύ επιτυχημένα αυτά αναπτυξιακά προγράμματα, που έγιναν γνωστά χάρη στη δημιουργία ξενώνων σε ορεινές και τουριστικές ή μη περιοχές, πλέον έχουν επεκταθεί και στις πεδινές περιοχές, καθώς και σε άλλες επενδυτικές δράσεις, δίνοντας έμφαση πλέον στη μεταποίηση, όπως μικρά εργαστήρια παρασκευής τροφίμων, αλλά και καφενεία, κομμωτήρια και άλλες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται τα χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Επίσης, λίγο νωρίτερα θα προκηρυχθούν οι δράσεις δημόσιου χαρακτήρα των τοπικών Leader, οι οποίες χρηματοδοτούν δήμους και συλλογικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για δράσεις όπως αγροτικές οδούς, ανάπλαση πλατειών, αγροτικά ιατρεία, γιορτές, προστασία δασών κ.ά.
Όσον αφορά τα ιδιωτικά επενδυτικά έργα, που είναι οι ξενώνες, οι μικρές μονάδες μεταποίησης και οι άλλες επιχειρήσεις και οι οποίες υλοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού είναι τα 600.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 20% έως 65% μπορεί να καλύψει χρηματοδοτικά το Leader.
Τώρα, πώς μπορείτε να ξεκλειδώσετε το μεγαλύτερο ποσοστό; Ανάλογα με την περιφέρεια, υπάρχει ένα ποσοστό χρηματοδότησης ως βάση. Από κει και πέρα, για να φτάσει κάποιος επενδυτής στο 65% πρέπει:
α) Να είναι πολύ μικρή επιχείρηση
β) Να έχει ως επενδυτικό σχέδιο κάτι που μπορεί να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες-στόχους που έχει τεθεί.
γ) Να μην έχει λάβει συνολικά την τελευταία τριετία χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).
Για παράδειγμα, στο Leader, που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Πελοποννήσου, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται με 65% θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε:
 • Παραγωγή ειδών διατροφής και ποτών
 • Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων με βάση το ελαιόλαδο
 • Χειροτεχνία με ύφασμα, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, πηλό, γύψο
 • Υφαντική, κεντητική
 • Παραγωγή ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων
 • Παραγωγή νωπών και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή ζυμαρικών και τραχανά
Το ίδιο υψηλό ποσοστό (65%) δίνει το Leader της Ανατολικής Πελοποννήσου σε περιπτώσεις ιδιωτών επενδυτών-επιστημόνων που θέλουν να ιδρύσουν ή να εκσυγχρονίσουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα θετικών επιστημών, προγραμματιστές κ.τ.λ.
Επίσης, με 65% χρηματοδοτούνται από το Leader Ανατολικής Πελοποννήσου τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα και οι οικοτεχνίες. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι «νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών», όπως ορίζει το τεχνικό δελτίο.
Τώρα, οι οριζόντιες δράσεις που χρηματοδοτούνται με ποσοστό 50% (για το συγκεκριμένο  Leader) αφορούν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, εκτός των προϊόντων αλιείας. Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά:
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων κ.τ.λ.)
 • Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι κ.τ.λ.)
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 • Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια
 • Ζωοτροφές (παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών κ.τ.λ.)
 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς των 1) Ελαιούχων, 2) Οπωροκηπευτικών, 3) Οίνου, 4)Γαλακτοκομικών και 5) Μελιού, στο αντίστοιχο κριτήριο θα βαθμολογούνται με 100. Οι λοιπές με μηδέν. Άρα, οι παραπάνω πέντε δραστηριότητες θα έχουν σαφή προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση των φακέλων.
Ένα άλλο παράδειγμα, πολύ διαφορετικής αξιοποίησης του υψηλότερου ποσοστού ενίσχυσης (65%) είναι το Leader στο νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης και έχει δώσει προβάδισμα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το είδος της επένδυσης, οι υποψήφιοι επενδυτές που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες, εφόσον εγκριθούν τα σχέδιά τους, θα λάβουν ποσοστό χρηματοδότησης 65%:
 • νέοι κάτω των 35 ετών
 • γυναίκες
 • ΚοινΣΕπ ή Συνεταιρισμοί
Αντίστοιχα, οι κλάδοι μεταποίησης με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση είναι:
 • δημητριακών
 • οπωροκηπευτικών  
 • οίνου
 • κρέατος  
 • αυγώνπουλερικών  
 • γάλακτος 
Κι εδώ το ποσοστό ενίσχυσης για όλους τους λοιπούς δικαιούχους είναι 50%.
Τα τρία πρώτα βήματα πριν την υποβολή του φακέλου για χρηματοδότηση
Ο λόγος σε δύο ειδικούς στο θέμα του Leader, που είναι στελέχη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Δέσποινα Ρακιντζή (δημόσιου χαρακτήρα έργα) και Αρτέμιος Χατζηαθανασίου (ιδιωτικές επενδύσεις). 
Η κυρία Ρακιντζή μας επεσήμανε ότι «η ψυχή του προγράμματος, πέρα από το υπουργείο που βγάζει θεσμικά πλαίσια, είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, είναι αυτές που υλοποιούν το πρόγραμμα, είναι 50 και είναι σκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, από Βόρειο Έβρο, σε όλα τα νησιά, μέχρι και την Κρήτη.

 Αμεσότητα πληρωμής και μέχρι πέντε αιτήματα σε διάστημα υλοποίησης, υποχρεωτικά, 3 χρόνια
Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηαθανασίου μας λέει ότι «το Leader είναι τοπική ανάπτυξη». 
Και η κυρία Ρακιντζή προσθέτει: «Υπάρχει αμεσότητα πληρωμής, δεν είναι όπως τον Αναπτυξιακό, το ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα. Εάν κάνεις το αίτημα πληρωμής μέσα σε μερικές εβδομάδες θα πληρωθείς. Γνώμη μου είναι να μην ζητήσετε την προκαταβολή, αν και δίνει τη δυνατότητα αυτή το Leader, αλλά ζητάει και εγγυητική πληρωμή. Καλό είναι να κάνετε το πρώτο αίτημα πληρωμής μέσα στον χρόνο που ορίζει το πρόγραμμα, ακόμα και για λίγα χρήματα, 10.000-15.000 ευρώ. Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και σε πέντε δόσεις.»


Σύμφωνα με τον κ. Χατζηαθανασίου, η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από την οριστικοποίηση της αίτησης, που γίνεται ηλεκτρονικά και επίσης, προβλέπεται ότι μπορούν να καλυφθούν ενέργειες, όπως μελέτες, αμοιβές συμβούλων από την 1/1/2014. Επίσης, «είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας τι σημαίνει πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση»:
 • Πολύ μικρή: Έως 10 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 • Μικρή: Έως 50 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
 • Μεσαία: Έως 250 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
Ο κ. Χατζηαθανασίου στέκεται σε τρία σημεία, όσον αφορά τη διαδικασία: 
Πρώτον, οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
Δεύτερον, η πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα, που αναμένεται μέσα στον Μάρτιο, θα λάβει πρώτα την έγκριση της ΕΥΚΕ, είναι η ειδική υπηρεσία κρατικών ενισχύσεων, κι αυτό γιατί έχουμε μια διαφοροποίηση στα ποσοστά ενίσχυσης. 
Τρίτον, ο κανόνας de minimis δίνει 65% χρηματοδότηση με δύο προϋποθέσεις:
- Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά μία από τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το εν λόγω τοπικό πρόγραμμα Leader
- Τα τελευταία 3 χρόνια από την αίτηση που έχει οριστικοποιηθεί, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πάρει αθροιστικά πάνω από 200.000 ευρώ σε δημόσια δαπάνη.
Δικαιούχοι
 • Ιδιωτικοί φορείς - φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).
 • Να είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 • Νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την Ο.Τ.Δ., καθώς και εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ ή στο Δημόσιο κατόπιν σχετικής άδειας.
Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι:
 • εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες
 • στελέχη φορέων της Ο.Τ.Δ.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000 ευρώ.
Για άυλες ενέργειες (εκπαίδευση, κατάρτιση κ.λπ.) ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου εντός το πολύ τριών ετών από την στιγμή της ένταξης με δυνατότητα 6 μηνης παράτασης. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.
Ιδιωτική συμμετοχή
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, μπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο.
Προκαταβολή
Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση προκαταβολής. Το συνολικό ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο με τη σύσταση τραπεζικής εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής και είναι αορίστου χρόνου.
Στο αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής.
Αιτήματα πληρωμής μέχρι και σε πέντε δόσεις
Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση την πρόοδο των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι πέντε αιτήματα πληρωμής εκτός της τυχόν προκαταβολής.
Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του, ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.
Εξασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, το αργότερο 60 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής.
Η προθεσμία πληρωμής των 60 ημερών μπορεί να διακοπεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου:
1. δεν έχουν παρασχεθεί τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα,
2. έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόμενη παρατυπία που επηρεάζει την εν λόγω δαπάνη.
Ποιες δαπάνες επιδοτούνται
1. Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε ορισμένες περιπτώσεις (επισκέψιμες εγκαταστάσεις).
2. Αγορά καινούργιων ειδικού τύπου οχημάτων έως το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μέσων εσωτερικής μεταφοράς.
3. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης, λογισμικού, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, κλπ.
4. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας έως το 10% του Συνολικού Κόστους της επένδυσης.
5. Δαπάνες προβολής μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
6. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
7. Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).
8. Αμοιβές προσωπικού και επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή της, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.
9. Για αγορά οικοδομημένης ή μη γης για επενδυτικά σχέδια με κτιριακές υποδομές
Ποιες δαπάνες δεν επιδοτούνται
1. Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων, έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου και αναλώσιμα υλικά
3.Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
4.Έξοδα για χρηματοδοτική μίσθωση, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης εισφορές, φόροι, τέλη κ.λπ.
5. Εξοπλισμός αναψυχής εκτός και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες, τμήμα.
6. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
7. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
8. Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.
9. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα.
10. Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

---
Με πληροφορίες από "Agricola-Καθημερινή"

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΕΣΠΑ - ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/04/2018 ΚΑΙ... ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ!


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/04/2018 ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", ενώ διευκρινίστηκε / βελτιώθηκε μια σημαντική παράμετρος της Ίδιας Συμμετοχής (που αποτελεί τροχοπέδη σήμερα για κάθε επενδυτή...): Η ΠΛΗΡΗΣ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 50% (ΤΟ ΑΛΛΟ 50% ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ), ΑΛΛΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ "ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ" ΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.  

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

... ΞΕΚΟΥΝΑΕΙ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΤΟ 2018, ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"


«ΤΡΕΧΕΙ» Η «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
Με επιδότηση έως 55%... ξεκουνιέται ο Αναπτυξιακός το 2018
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

«Τρέχει» μέχρι 16/04/2018 το καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016), με χρηματική επιδότηση  που μπορεί – υπό προϋποθέσεις- να φθάσει και το 55%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)  & Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με ελάχιστε εξαιρέσεις.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Φορολογική απαλλαγή
2. Επιχορήγηση (χρηματικό ποσό)
3. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
4. Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α. Μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ,
β. Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και επιχειρηματικές συστάδες (cluster), 250.000 ευρώ,
γ. Μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ,
δ. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ,
ε. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 55%
1.   Εξωστρεφείς επιχειρήσεις (με βάση το λόγο αξίας εξαγωγών και κύκλου εργασιών)
2.   Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.   Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
4.   Μικρομεσαίες που αύξησαν την απασχόληση την τελευταία τριετία τουλάχιστον 10%
5.   Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικοί
    Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
6.   Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
7.   Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.)
8.   Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
9.   Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές

ΕΙΔΙΚΕΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ειδικές (με το χαρακτηριστικό «ορεινές») Περιοχές Μεσσηνίας έχουν οριστεί οι εξής:
1. Δημοτική Ενότητα: Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας
2. Δημοτική Ενότητα: Θουρίας, Δήμου Καλαμάτας
3. Δημοτική Ενότητα: Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης
4. Δημοτική Ενότητα: Αβίας, Δήμου Δυτικής Μάνης
5. Δημοτική Ενότητα: Είρας, Δήμου Οιχαλίας
6. Δημοτική Ενότητα: Τριπύλης, Δήμου Τριφυλίας